Privacy en kwaliteit

Ik ben aangesloten bij 1NP, op de website van 1NP kunt u de algemene voorwaarden en het privacyreglement lezen. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

Daarnaast ben ik aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) waardoor u zonder verwijsbrief een beroep kunt doen op hulp via uw aanvullende ziektekostenverzekering.

Klachten

Indien u een klacht heeft wil ik dit graag van u horen zodat ik samen met u naar een oplossing kan zoeken. Indien dit niet voldoende is verwijs ik u naar de klachtenprocedures zoals beschreven op de websites van 1NP en NFG.

Aanvullende informatie

Praktijk de Kroo zal zonder uw toestemming geen gegevens delen met derden. Gegevens die u deelt met Praktijk de Kroo zijn gericht op uw behandeling en worden alleen bewaard indien nodig. Dit om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen.

Facturen worden digitaal verzonden en bevatten persoonsgegevens. Als u een andere keuze wilt maken betreffende het verzenden van facturen dan is het uw verantwoording om dit kenbaar te maken. Facturen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan.

Als u geen e-mail wenst te ontvangen van Praktijk de Kroo dient u dit te melden.

Praktijk de Kroo wijst u er op dat het invullen van het contactformulier zorgvuldig dient te gebeuren en dat u ook hier uw privacy in acht neemt. Indien gewenst geeft u aan dat u gebeld wilt worden.

annemariebeheerPrivacy en kwaliteit